SUGES Mobil İş Emri

 

CC&B İŞ EMRİ TABLET UYGULAMASI

Gaz dağıtım ve satış hizmetleri sağlanan abonelerin ve tüketicilerin (müşterilerin) kayıtlarının tutulduğu, gaz satış işlemlerine ilişkin iş süreçlerinin gerçekleştirildiği, gaz satış/tüketim ve saha hizmetlerinin borç tahakkuklarının yapıldığı; abonelere yönelik sayaç bağlama-sökme-değiştirme, gaz açma-kesme, denetim ve doğrulama gibi saha işlemlerinin başlatılıp sonuçlarının kayıt altına alındığı sistemdir.

İŞ EMRİ YÖNETİMİ

Sahada yerine getirilen tesisat kontrol, sayaç bağlama-sökme-değiştirme, gaz açma-kesme, denetim ve doğrulama işlemlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesini sağlayan, bu işlemler yapılırken güncel abone/müşteri ve sayaç bilgilerini elde eden uygulamadır. CC&B, iş süreçlerinin gerektirdiği iş emirleri için istek oluşturarak İş Emri Sistemi uygulamasına iletir; bu uygulamadan gerçekleşen iş emirlerinin sonuçlarını alarak işlemleri sürdürür.