SUGES 2KM

 

SUGES 2KM KAYIP KAÇAK UYGULAMASI

Elektrik Dağıtım firmaları bünyesindeki saha personelleri ve ofis personelleri arasındaki iş bağlantısını kurabilmek, abone sistemindeki kayıtlı verileri tablet üzerinden sorgulayabilmek ve standart kayıp kaçak kontrolündeki işlem adımlarını tablet üzerinden yaparak, oluşturulan tutanakları yine ofis tarafına otomatik olarak gönderebilmek. Tablet uygulaması, kayıp kaçak kontrolündeki harici hat kontrolü, müdahale kontrolü, mühür kontrolü, abone sorgusu, sayaç okuma, teknik ölçümler ve girilmesi gereken tutanak bilgilerini bir plan dahilinde saha personeline girdirerek işlem adımlarının eksiksiz yapılmasına olanak sağlamaktadır.

 

 1. İş emirleri yönetimi

 2. Sayaçtan readout okuma

 3. Sayaçtan yük profili okuma

 4. Hesaplama

 5. Ofis personeline anlık ihbar gönderme

 6. Kullanıcı şifre yönetimi

 7. Bildirim Yönetimi

 8. Mühür Yönetimi

 9. ABYS (Abone Bilgi Yönetim Sistemi) ile tam entegrasyon

 

Sahada EPDK standartlarında Tutanakların basılması

 • Aboneli Kaçak Tutanağı

 • Abonesiz Kaçak Tutanağı

 • Usulsüz Kaçak Tutanağı

 • Sayaç/Ölçü Trafosu Değiştirme Tutanağı

 • Mühürleme Tutanağı

 • Sayaç ve Ölçü Devreleri Kontrol Föyü

Sökülen mühürlerin mühür numarası, tipi, nereden söküldüğü(yerleşim yeri), kırık/sağlam olma durumu ve mühür cinsi (KÇ veya OSOS) bilgileri girilerek listelenir ve kayıt altına alınır.