SUGES SYS

 

SU Bilgi Teknolojileri’nin sunduğu saha yönetim sistemi (Suges SYS) çözümü, doğalgaz dağıtım firmaları olmak üzere, saha ekipleri ile çalışan tüm hizmet sağlayıcı firmalara uçtan uca çözüm sunmaktadır. 

SUGES SYS (Saha Yönetim Sistemi) uygulaması ile sahadaki hizmetlerin yönetimi ve birçok sektör için saha yönetiminde rekabetin yeni anahtarı. 

Suges SYS ile periyodik bakım ve onarım hizmetlerinin sağlanması, acil durum çağrılarının yönetilmesi, sahadaki ekiplerin organize edilmesi, yönetilmesi ve raporlanması ile birlikte, saha hizmet maliyetlerinin azaltılması sağlamaktadır. 

Suges SYS ile farklı noktalarda bulunan ekiplerin mevcut iş yüklerinin izlenmesi, gelecek görevlerinin atanması, acil durumlarda en hızlı şekilde sevk edilmesi gibi süreç yönetimini sağlamaktadır.

 

SUGES SYS UYGULAMA MODÜLLERİ

 • Kullanıcı Yönetimi Modülü

 • Bakım, Onarım ve Acil Müdahale Modülü

 • 187 Acil Yönetim Operatör Modülü

 • Satınalma Modülü

 • Stok Yönetimi Modülü

 • İş Emri Modülü

 • İletişim Modülü

 • Mobil Saha Yönetim Modülü 

 • Evrak Kayıt Yönetimi Modülü

 • Raporlama Modülü

 • ERP, CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) ve ABYS (Abone Bilgi Yönetimi Sistemi) sistemleri ile tam entegrasyon