Denetim Hizmetleri

 

Bilgi sistem ve teknolojileri konusunda gerçekten deneyimli ve uzman ekipler barındırmanın güçlüğü, böyle bir ekibe sahip olunabilse dahi söz konusu ekibin iş kapasitesine yetecek kadar kalabalık olamaması ve bu ekiplerin denetiminin zorluğu gibi nedenler ile birçok kurum yaptıkları yatırımların tam karşılığını alamamak, güvenlik açıkları nedeni ile hassas bilgi sızdırılması, veri kaybı ve benzeri gibi sorunlar yaşamaktadır.

SU Bilgi Teknolojileri kurumların bilgi sistemleri ve teknolojileri konusunda var olan yapı ve kadronun bağımsız denetimi, güvenlik açıklarının tespiti ve giderilmesi, yasal mevzuatlara uyumluluğun kontrolü, sürek ve prosedürlerin kapsam ve içeriğinin denetimi gibi hizmetleri ile iş sürekliliği, güvenlik, izlenilebilirlik ve ölçülebilirlik konularında kurumlara çözüm oluşturmaktadır.

Bu hizmetler sayesinde kurumların yasal yükümlülüklere uymamak, güvensiz ağlarla çalışmak, kadronun güvenlik konusunda yeterince bilinçli olmaması, istikrarlı çalışmayan sistemler, ağlar ya da benzeri nedenler ile iş ya da kaynak kaybı yaşamalarının, yasal yaptırımlar ile karşılaşmalarının, hassas bilgilerinin sızdırılmasının ve diğer kritik risklerin önüne geçilmesi mümkündür.

SU Bilgi Teknolojileri bu konularda kurumlara sadece bağımsız denetim hizmeti vermekle kalmayıp, gerekli noktalarda acil müdahalelerin yapılması ya da yapılacak olan müdahalelerin takibi konularında da hizmet vermekte, anlaşma aşamasından itibaren kurumun sızdırmaz, istikrarlı çalışan, güvenli ve sürekli bir sisteme sahip olmasına kadar geçen süreçte tam çözüm sunmaktadır.

DENETİM ALTYAPISI KURULUMU

 • Kurumsal güvenlik standart politika ve prosedürlerinin oluşturulması
 • Denetim süreçlerinin oluşturulması

DENETİM HİZMETLERİ

 • Sunucu altyapıları denetimi
 • Network altyapıları denetimi
 • Güvenlik altyapıları denetimi
 • Yazılım güvenliği denetimi
 • Yasal mevzuata uygunluk denetimi
 • BT &BS satın alma operasyonları denetimi
 • İletişim altyapıları denetimi
 • Sosyal mühendislik ile güvenlik denetimi
 • Bağımsız saldırı testleri

RAPORLAMA HİZMETLERİ

 • Teknik güvenlik açıkları raporlarının oluşturulması
 • Sistem süreklilik kabiliyeti raporlarının oluşturulması
 • Kurumsal güvenlik bilinci raporlarının oluşturulması
 • İş süreçleri güvenlik raporlarının oluşturulması