İş Analizi ve Yazılım Geliştirme

 

SU Bilgi Teknolojileri, kurumlara, ticari faaliyetlerini sürdürmelerinde yardımcı olacak, kaynak tüketimini ve iş yapış süresini düşürerek performans artışı sağlayacak, ölçülebilirlik ve izlenebilirlik sağlayacak ve anlamlı analiz sonuçları ile karar süreçlerine destek olacak çözümler geliştirebilmeleri için destek sunmaktadır.

Tecrübeli ve uzman kadrosu ile kurumların iş süreçlerinin analizinden iyileştirilmesine, işe özel uygulama geliştirilmesinden ERP uyarlamalarına kadar giden büyük bir yelpaze içerisinde anahtar teslimi çözümler sunmaktadır.

Kurumların ihtiyaçlarının belirlenmesi, geliştirilmeye açık noktaların tespiti, Bilgi Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri yardımı ile var olan çalışma yapısının ve/veya sistemlerin iyileştirilmesi, amaca özel yazılım geliştirme, ERP uygulamaları, mevcut yazılımların iyileştirilip geliştirilmesi, bağımsız sistemlerin entegrasyonu, SU Bilgi Teknolojileri’nin bu amaçla sunduğu hizmetlerin sadece bir kısmını oluşturur.

SU Bilgi Teknolojileri, Mobil ve gömülü sistemler de dâhil olmak üzere çok geniş bir satha yayılmış olan tecrübe birikimi ve analiz yetenekleri ile kurumların ihtiyaçlarını belirlemek, ötesine geçmek ve anahtar teslim çözümler üretmek için gerekli tüm bilgi birikimi ve öz kaynakları ile çalışmaya, üretmeye ve çözüm sunmaya hazırdır. İş analizi ve yazılım geliştirme faaliyetlerimiz şunlardan oluşur;

 

İŞ SÜREÇLERİ ANALİZİ VE OLUŞTURMA

 • Şirket iş akışlarının çıkarılması
 • Yeni iş akışlarının tasarlanması

 

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

 • İhtiyaç analizi
 • ERP kapsamı saptanması ve modüllerinin belirlenmesi
 • Ürün seçimi
 • Lisanslama modelinin belirlenmesi
 • Uygulama planı hazırlanması
 • Anahtar teslim proje yönetimi
 • Sistem süreklilik, yönetim ve ek geliştirme desteği

 

ÖZEL İŞ YAZILIMLARI GELİŞTİRME

 • İhtiyaç analizi
 • Yazılım gereksinimleri belirleme ve modelleme
 • Yazılım geliştirme ve devreye alma

 

MEVCUT YAZILIMLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ, İYİLEŞTİRİLMESİ

 • Performans arttırma
 • Ek gereksinimlerin hazırlanması
 • Hata tespit ve giderme 

 

SİSTEMLER ARASI ENTEGRASYON

 • Çalışan sistemlerin analizi
 • Entegrasyon kapsamının belirlenmesi
 • Entegrasyon yönteminin belirlenmesi
 • Veri modelinin oluşturulması
 • Geliştirme ve test çalışmaları

 

SEKTÖREL ÇÖZÜMLER

 • Doğalgaz projeleri yönetim sistemleri
 • SCADA
 • Bina otomasyonları
 • Kiosk uygulamaları
 • Uzaktan okuma ve kontrol sistemleri

 

KURUMSAL BİLGİ YÖNETİMİ

 • Veri envanteri oluşturulması
 • Veri sınıflandırmasının yapılması
 • Veri konsolidasyonu ve merkezileştirme

 

MOBİL UYGULAMALAR

 • Windows Mobile / CE uygulamaları
 • iOS uygulamaları
 • Android uygulamaları

 

GÖMÜLÜ SİSTEMLER

 • Mikro bilgisayar sistemleri
 • PLC