Operations Management

 

SU Bilgi Teknolojileri, kurumların mevcut bilgi sistemleri departmanlarının, profesyonel olarak dışarıdan yönetilmesinden, var olan sistem ve teknolojilerin analizinin yapılarak iş sürekliliğinin sağlanmasına kadar değişen danışmanlık ve yönetim hizmetleri sunmaktadır.

Özellikle tecrübeli BT yöneticilerinin yüksek maliyeti ve söz konusu yöneticiler tarafından alınan kararların üst düzey yöneticiler tarafından anlaşılabilmesinin, dolayısı ile de denetlenebilmesinin zorlukları nedeni ile küçük ve orta çaplı BT departmanlarının yönetiminin dışarıdan bağımsız ve profesyonel bir yönetim ekibi ile yapılması, alınan karar ve uygulanan stratejilerin kara veren ekipten bağımsız ikincil bir ekip ile denetlenmesi kurumlara büyük avantajlar sağlayabilmektedir.

SU Bilgi Teknolojileri bu amaç ile kurumlara profesyonel BT/BS yöneticiliği hizmeti sunmaktadır. Bu hizmet sayesinde kurumların kendi ekipleri tek bir yönetici tarafından değil, koordineli olarak çalışan, tecrübeli ve alanında uzman bir yönetim kadrosu tarafından idare edilecek, gerçekleştirilen çalışmalar ise sürekli ve bağımsız olarak denetlenecek ve detaylı olarak raporlanacaktır. Böyle bir yöntem, daha profesyonel bir BT/BS yönetimine, daha doğru kararlara, daha düşük maliyetli ve hedefe yönelik BT/BS yatırımlarına, BT/BS yatırımları ve kararlarının denetlenebilirliğine ve genel maliyet düşürülmesine yardımcı olacaktır.

SU Bilgi Teknolojileri, ayrıca kurumların iş sürekliliğinin sağlanabilmesi için bağımsız bir danışmanlık hizmeti verebilmekte, bu hizmet kapsamında süreç analizi, risk değerlendirmesi, eylem planları oluşturulması gibi iş sürekliliği için kritik konularda anahtar teslimi çözümler sunabilmektedir.

SU Bilgi Teknolojilerinin tecrübeli ve uzman kadrosu, Bilgi Teknolojileri ya da Sistemleri ile ilgili yapılacak yatırımlar, proje portföy yönetimi, teknoloji danışmanlığı ve genel BT/BS yönetim danışmanlığı gibi konularda da kurumlara hizmet verebilmektedir.

 

OUTSOURCE ÇÖZÜMLERİ

 • BT ekipleri kurulumu operasyon ve yönetim hizmeti
 • Mevcut BT ekiplerinin yönetimi
 • Proje yönetimi hizmeti
 • Projeler için dönemsel proje ekibi ve/veya uzmanı sağlanması
 • Ekip performansı denetimi ve idari hizmetler

 

İŞ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

 • Şirket iş süreçleri analizi
 • Şirket iş sürekliliği planı dâhilinde BT & IS süreçlerinin oluşturulması

 

DANIŞMANLIK

 • Yönetim danışmanlığı
 • Teknoloji danışmanlığı
 • Portföy danışmanlığı
 • Yatırım danışmanlığı