SOME Danışmanlığı

 

SOME Nedir?

Dünyada birçok ülke siber güvenliklerini sağlamak amacıyla idari yapılanmalar gerçekleştirerek, teknik önlemler almakta ve hukuki altyapılar hazırlamaktadır. Bu konununu önemi dikkate alınarak ülkemizde de “Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar”, 20 Ekim 2012 tarihli Resmi Gazete’de Bakanlar Kurulu Kararı olarak yayınlanmıştır. Bu kararla beraber, ülkemizin siber güvenliğinin sağlanması amacıyla “Siber Güvenlik Kurulu” oluşturulmuş ve bu kuruluşun ilk toplantısında “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı” kabul edilmiş ve 20 Haziran 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı olarak yayımlanmıştır. Bu eylem planı kapsamında temel görevi koordinasyon ve işbirliği olan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) 27 Mayıs 2013 tarihinde kurularak, faaliyetlerine başlamıştır.

SOME, Kurumsal SOME ve Sektörel SOME olmak üzere 2 ana grupta oluşturulmuştur.

Kurumsal SOME: bilgi işlem birimi barındıran tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı işleten özel sektör kuruluşlarında oluşturulması beklenen ekip şeklidir.

Sektörel SOME: kendisine bağlı Kurumsal SOME’lerin USOM ile olan iletişim faaliyetlerini düzenleyerek, sektör dahilinde kullanılacak iletişim yöntemi ile ilgili usul ve esasları belirleyecektir. 

Neden SOME kurulmalı? Danışmanlık hizmeti Neden Gerekli?

Kurumlar kendi altyapılarına karşı doğrudan ya da dolaylı olarak yapılan veya yapılması muhtemel siber saldırılara karşı;

• Gerekli önlemleri alma ,

• Bu tür olaylara karşı müdahale edebilecek mekanizmayı ve olay kayıt sistemlerini kurma,

• Kurumlarının bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaları yapmak veya yaptırmakla yükümlüdürler. 

Sunduğumuz danışmanlık hizmeti kapsamında kurumdaki SOME’nin kurulmasında destek olmayı, ekip personelinin siber olaylar konusundaki farkındalığını arttırma eğitimleri vermeyi, siber olay müdahalesinde belirli bir seviyeye kadar ekip tarafından müdahalenin gerçekleştirilmesini sağlamayı hedeflemekteyiz. İhtiyaç dahilinde uzman ekibimiz ile birlikte siber olaylara müdahale edilerek hızlı şekilde sonuç alınmasını sağlamaktayız.